1 / 4
Welkom op Kiaideki (Wiehelptwie)
stranger
Een nieuwe en solidaire site die vraag en aanbod en ontvangers in contact brengt. Met enkele klikjes stelt u hulp voor of kondigt u uw noden aan.
Het faciliteren van het verbinden van de schakels zorgt voor een vlottere samenwerking.
De aanvragen zijn uitsluitend open voor verenigingen !
2 / 4
Omdat een voorbeeld beter is dan een lang gesprek ...

Algemene gebruiksvoorwaarden

Tot wat verbind ik mij ?

We zijn geen online platform voor giften. Kiaideki is niets meer dan een bind middel tussen schenkers en genieters. Het gebruik van de site is dus volledig vrij.

We krijgen allerlei aanvragen die materieel, financieel of logistiek kunnen zijn.

Voor de potentiële schenk is het mogelijk volledig of gedeeltelijk tot uw potentiële hulpaanvragen bij te dragen. Laten we een voorbeeld nemen: een VZW heeft 200 euro nodig om voedselpakken te maken. Wenst een schenker gever wenst 50 euro te geven? Geen probleem. Hij bepaalt zelf de som die hij wil storten.

De toegang tot de hulpaanvragen is uitsluitend beperkt tot de verenigingen.

Onderzoeken zullen worden gedaan om te kunnen garanderen dat de aanvragen werkelijk en niet onbetrouwbaar zijn. Als er twijfel bestaat, zal er verdere informatie gevraagd worden voor de toegang tot de site aan de aanvrager wordt bevestigd.

We verwachten ook nauwkeurigheid in de beschrijving van uw aanvragen of projecten (beoogd publiek, doel van het project, enz…) Van deze elementen hangt het succes van uw project af.

En daarna?

Nog een keer Kiaideki is een site bedoeld voor de communicatie en om de ontmoeting van vraag en aanbod toe te laten.

Als een schenker u wenst te helpen, krijgt u automatisch zijn adres, telefoonnummer, enz. per mail. U kunt dan direct met hem in contact komen om de voorgestelde hulp te concretiseren. Het vervolg van de relatie wordt uitsluitend onder deze twee partijen beheerd.

Kiaideki zal in geen enkel eventueel geschil tussenbeide komen en aanvaardt daarin geen aansprakelijkheid.

Gaat u akkoord met deze principes?

Nog maar één laatste stap alvorens uw hulpaanvragen concreet te kunnen zenden!

Gerustgesteld?

Wie kan zich inschrijven?

U wenst wat hulp te vragen? De site is maar toegankelijk voor verenigingen. Voor evidente redenen van traceerbaarheid en controle van de aanvragen zullen de sollicitaties van particulieren niet aanvaard worden.

Wenst u op een hulpaanvraag te antwoorden? De site is voor iedereen open.


Wie zijn we?

De scheppers van de site zijn leden van de Kiwanis service-club van Braine-le-Comte / Soignies. Ze vergaderen twee keer per maand en ondernemen acties om verenigingen te ondersteunen. Hulp aan kinderen ligt aan de basis van hun projecten.

Het idee de site Kiaideki te creëren kwam tevoorschijn na een dubbele vaststelling. De service clubs ontmoeten moeilijkheden om contact te hebben met verenigingen en hun behoeftes te leren kennen. Van hunt kant voelen de project leiders zich vaak hulpeloos want ze weten niet waartoe zich te wenden om financiële of materiële hulp te krijgen.

Deze site wil bruggen bouwen, concrete oplossingen aan de veldactoren bijbrengen. Zonder praatjes noch administratieve lasten. We willen eenvoudig vraag en aanbod laten overeenkomen.

Met Kiaideki (Wiehelptwie) is samenwerking nog meer pret!


Kiaideki (Wiehelptwie) in praktijk

Een voorbeeld is beter dan een lang gesprek: laten we u over Inge spreken. Ze is kinderverzorgster in een crèche. Het centrum ontvangt ongeveer twintig baby’s en hun moeders; dit zijn vrouwen die in grote onzekerheid leven, ze zijn ook soms slachtoffers van geweld. Om deze baby’s te vermaken zou Inge graag een nieuwe kamer inrichten. Probleem: geen budget! Noch om nieuwe meubels en gordijnen te kopen noch om de vloer te vernieuwen en nog minder voor nieuwe spelletjes of een badhoekje.

Op de andere kant heeft Inge drie kinderen gehad. Maar de baby’s zijn nu opgegroeid en haar zolder zit vol materiaal: spelletjes, een commode, kleine badkuipen, … Die heeft ze niet meer nodig. Er zijn ook pakken sluiers en zelfs enkele meters stof…..

Eric, de man van Eva is lid van een service club. Het jaarlijkse diner heeft binnenkort plaats ; elk jaar brengt het een winst van tenminste 2000 euro. Dit jaar weet de club nog niet aan welke vennootschap een duwtje kan worden gegeven.

Inge en Eva kennen elkaar niet. Wat jammer! De ene zou zo graag kunnen gebruiken wat de andere klaar is weg te werpen. Wat Adriaan betreft, hij zou over de crèche aan zijn club kunnen spreken en hun voorstellen de nieuwe kamer in te richten.

Kiaideki (Wiehelptwie) stelt zich voor de rol van de tussenpersoon te spelen zodat zulke gemiste gelegenheden niet meer voorkomen.

Inge kan zich op de site inschrijven en haar noden beschrijven. Eva, als particulier, kan ook haar voorstellen sturen. Dank zij de databasis van Kiaideki (Wiehelptwie) zal de service club van Adriaan geen moeilijkheden meer hebben om een vennootschap te vinden die hulp nodig heeft. In één blik zullen hun noden duidelijk zijn.


Waarom zich inschrijven?

Onze diensten:

Eenvoud : geen praatjes, geen zorgen, geen administratieve lasten. We willen een gebruikersvriendelijke site om deze situaties te vermijden die door de projectleiders worden beschreven! Volgens hen bevinden ze zich te vaak tegenover papierwerk, traagheid en onverstaanbaarheid als ze een project voorstellen en hulp willen krijgen. Laten we dingen eenvoudiger maken!

Snelheid: hoe sneller hoe beter! Zodra de vraag van een vennootschap gezonden wordt, kan die door een groot aantal personen, andere vennootschappen, service clubs en potentiële schenkers gezien worden.

Doorzichtigheid: Alle aanvragen en voorstellingen zijn toegankelijk voor de personen die op de site Kiaideki ingeschreven zijn. Zodra aan een aanvraag voldaan is, verschijnt die op de lijst “successen”; dat laat een betere traceerbaarheid van de gegeven hulp en van de gesteunde projecten toe.

Zonder tussenpersoon: de betrokken personen worden direct in verbinding gebracht. Al de op de site ingeschreven personen hebben een toegang tot het bestand van de hulpaanvragen. Elke vraag wordt begeleid door een beschrijving, de naam en het adres van een vereniging voor een betere communicatie.

Onafhankelijkheid: De site Kiaideki is volledig apolitiek en onafhankelijk. De site wordt volledig door vrijwilligers gerund en hun enig doel is wederzijdse hulp te vergemakkelijken.